Case: strategi for fysioterapi-bedrift

Case-artiklene er en serie artikler der vi følger små bedrifter for å se hvilke resultater som kan oppnåes ved hjelp av sosiale medier. Dette er andre artikkel om denne fysioterapibedriften. Les den første case-artikkelen her: https://ellenmoldskred.com/2011/12/19/case-flere-gravide-kunder-til-fysioterapi/

Siden sist har innehaveren og undertegnede gjort bakgrunnsjekk, startet med en enkel søkeordskampanje på Google AdWords og planlegger Facebook-lansering. La oss gå gjennom det i rekkefølge.

Bakgrunn

Vi har gjennomgått en enkelt bakgrunnssjekk med utgangspunkt i den nåværende situasjonen.

Målgruppen for kundene til fysioterapeuten sine gravide og bekkenløsningstimer er kvinner i alderen 20-40, og de er lokalisert i Asker, Bærum, Drammen eller Lier. I følge SSB er tallet fødende i Asker eller Bærum på ca 1000 pr år, forutsatt en lik utvikling fra 2010.

SWOT-analysen avdekket at det kan være vanskelig for gravide å finne frem til en fysioterapeut, og at det vil vere en mulighet for å treffe flere kvinner i målgruppen ved å benytte seg av de peer-rewiew-anbefalingene som sosiale medier gir mulighet til.

Fysiterapeuten har også innført en ny målgruppe, kunder til trykkbølgebehandling. Disse kundene har en større spredning i alder enn målgruppe gravide, og det er naturlig nok av begge kjønn. Kunder som benytter seg av trykkbølgebehandling er kunder som har en skade og som ønsker å komme raskt tilbake i jobb. Kvinner og menn i alderen 20-60 år.

POST-modellen

People, Objectives, Strategy, Technology sikrer at beslutningene om hvilken løsning og teknologi vi velger å bruke er basert på de menneskene og de målene vi har.

Dataforeningen / bruk av Sosiale Medier

People: i følge dataforeningen sin undersøkelse av norske virksomheters bruk av sosial medier er det Facebook som er den desidert største sosiale medier kanalen. Dersom en trekker sammenligninger til et panelutvalg sin personlige bruk av sosiale medier er 70% storbrukere av Facebook, mens tilsvarende tall for twitter ligger under 20%. I forhold til mediets natur vil det være naturlig å starte med å lansere på Facebook.

Objectives: vi ønsker å knytte kundene nærmere, for å lettere holde kontakten. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra kundene på tilbudet, og ser at Facebook er en mer uformell kanal som kan være enklere for kunden å benytte seg av. Ved å ha en kobling til kunden i sosiale medier ønsker vi også at dette skal kunne bidra til videre anbefalinger for å nye kunder.

Strategy: vi ønsker at kundeforholdet skal endres til at kunden lett skal kunne dele at hun har fått behandling og hjelp. Vi ønsker også å gjøre det lettere for nye kunder å finne informasjon om Fysiomoves.

Technology: Vi ønsker å søkemotoroptimalisere (SEO) fysioterapeuten sin hjemmeside med tanke på å få flere treff fra søk. Vi ønsker å kjøpe AdWords for å komme frem ved spesifikke søk. Vi ønsker å etablere oss på Facebook for å kunne koble oss sammen med kundene som er tilstede i den kanalen.

Hva har vi begynt med? 

Vi har begynt med å plukke de enkleste tiltakene, i dette tilfelle AdWords. Å sette opp en AdWords-kampanje er raskt og lettvindt, og noe de aller fleste bedrifter kan gjøre selv. Vi har kjøpt noen søkeord og laget en tilpasset landingsside. Hvordan du kan sette opp en kampanje i AdWords kommer det en egen artikkel på senere (eller kanskje en videoblogg, om det er interesse for det?).

Neste steg

Vi planlegger Facebook-lansering, herunder ligger det etablering av siden og utvikling av materiell som skal publiseres på siden. Vi arbeider også med en retningslinjer for hvordan siden skal brukes.

Vi viderefører samarbeidet, og det vil komme flere case-artikler med oppdatering på tiltakene, og noen erfaringer fra de tiltakene som gjøres.

Er det noe du vil vite mer om? Kommenter gjerne!

Facebook seminar med Idium

 Idium er en norsk leverandør av nettløsninger, som tilbyr veiledning og produkter til web, apps og sosiale medier. Idium arrangerer  seminarer med både en faglig del samt informasjon om seg selv og produktene deres.

Jeg var på frokostseminar om Facebook sammen med Silvia fra Fysiomoves (vi arbeider med Facebook strategi og planlegger lansering for Fysiomoves, men mer om dette i et senere innlegg).

Det var godt oppmøte, omtrent 400 deltakere. Presentasjonene holdt en god faglig kvalitet, samtidig som det var tilpasset publikum og målgruppe i form av folkelig og forståelig tilnærming. Jeg kan anbefale seminarene som en fin anleding til å få en innføring i de ulike sosiale medier temaene. Les mer om frokostseminarene her.

Her er noen utvalgte slides fra seminaret.

Idium / Sosiale medier

Idium gikk gjennom en tidslinje for sosiale medier, hva  kanalen sosiale medier er, og hvorfor er den viktig.

Idium / Remi Padoins historie

Remi Padoin jobber i Idium. Han fortalte sin utradisjonelle historie om hvordan han brukte facebook og kjøpte annonser til verdi av ca 800 kroner for å sikre seg jobb i Idium. Hans foredrag var svært bra, og etterlatt inntrykk om POE, dvs Paid, Owned og Earned knyttet sammen med forfatteren Poe og flettet inn i egen historie var både engasjerende og effektivt.

Idium / Sentrale begreper

Som en del av innføring i hvordan bedrifter kan øke omsetning på facebook, tok Idium for seg sentrale begreper av hvordan bedrifter bygger opp sider ved å utnytte de muligheter som ligger i deres Facebookside både visuelt og innholdsmessig. Eksempel er ved å utnytte den plassen som er til rådighet for profilbilde kan man vise mer enn bare logo. Ved å publisere bilder eller film kan man få opp til tre ganger så stor oppmerksomhet som kun å publisere tekst.

Det ble også gjennomgått hvordan kan tjene penger på Facebook ved å redusere kostnader, bruke kanalen som en markedskanal, gjennomføre konverteringer fra kontaktinformasjon og kontaktskjema, samt mulig tilgjengeliggjøring for online shopping.

Idium / iFrame

Idiums produkt bygger mye på bruk av IFrame, som tilgjengeliggjør utvidet funksjonalitet til en Facebook-side. IFrame er å legge en webside inn i en annen webside, her rent spesifikt å legge kontaktskjema og mulighet for online shopping inn i Facebook.

Alt i alt et godt seminar for bedrifter i startgropen av sin sosiale medier oppstart. De eneste innvendingene jeg kan komme med er  et ønske om informasjon om hvilke regler som gjelder på Facebook, og hvordan Facebook-plattformen er å forholde seg til, men jeg har full forståelse for at det ikke er relevant Idium sin produktinformasjonsdel, samt at jeg åå generelt grunnlag er noe skeptisk til  utbredt bruk av 3-partsleverandører, da dette kan føre til unødvendige komplikasjoner.

Har du vært på seminar? Hva er dine tanker om 3. partsleverandører? Del gjerne dine innspill i kommentarfeltet.

Sett deg SMARTe mål for 2012

Godt nytt år!

For at din bedrift skal få best mulig utbytte av sosiale medier i året som kommer, er det viktig å vite hva du ønsker å oppnå.

En fin teknikk for å starte med målsetting er å sørge for at målene er SMARTe. Forkortelsen står for Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Relevante og Tidsbestemte. Ved å bruke metoden lager du konkrete mål som er enkle å følge opp. Ved å skrive ned målene og dele dem blir de smarte målene mye mer håndfaste.

SMARTe mål, bilde fra atpm.wpengine.com

 

Spesifikke 

Et spesifikt mål svarer på spørsmål om hva vi ønsker å oppnå, hvorfor vi ønsker å gjøre det, hvem som er involvert i måloppnåelsen, og hvilke krav og begrensninger som stilles. For noen kan sosial tilstedeværelse være et mål i seg selv, men i følge de 18 use cases of Social CRM  må det finnes en mening med informasjonen fra sosiale medier, og det vil derfor være naturlig å knytte sosiale mål opp mot bedriftens målsettinger, som antall kunder, omsetning per kunde, kundetilfredshet og lignende.

Målbare

Hvordan kan du vite når et mål er oppnådd? Måling av framgang er vesentlig for å vite hvor langt du er kommet, og hvor mye som gjenstår. Et målbart mål inkluderer for eksempel hvor mye, hvor mange eller en annen form for svar på når målet er oppnådd. Veldig mange kunder er ikke målbart, men ti kunder er svært konkret. En omskrivning av «det er bedre med en fugl i hånden enn ti på taket», kan bli til «det er bedre med en kunde i avtaleboka, enn mange på fjesboka».

Ambisiøse

Et mål skal være noe å strekke seg etter. Settes målet for lavt vil det ikke oppleves som et attaktivt mål. Settes målet for høgt vil det kunne oppfattes som demotiverende dersom man i utgangspunktet vet at det ikke kan oppnåes. Du kan sammenligne det med ikke å velge å løpe maraton når du først begynner å trene, men heller ikke nøye deg med en tur rundt kvartalet.

Relevante

Et mål er relevant dersom det har et poeng og en verdi for deg. Ikke la noen snakke deg inn i mål som ikke har noen betydning for deg, og ikke bli med på en hype uten å vite hva du skal bruke det til. Tenk gjennom hva du ønsker å oppnå med en sosial strategi, før du bestemmer deg for hva du vil sette i gang med.

Tidsbestemte

Et mål må ha en tidsplan. Når skal du oppnå målet? Du bør si noe om hva du kan gjøre i dag, hva du kan gjøre om en måned, og hva du kan gjøre om et halvt år. Den daglige driften av bedriften din kan være så presserende at det må skapes rom for å prioritere nye mål. Ved å tidfeste målene forplikter du deg til å sette målet inn i tidsplanen.

PS: Bruken av smarte mål er noe omdiskutert. På BI mener de at man bør løsrive seg litt fra de smarte målene, av det de mener oppgaver er for sammensatte til at smarte mål klarer å dekke Les smart uten smarte mål.

Hva synes du er en god teknikk for å formulere mål? Del gjerne i kommentarfeltet.